ارتباط با ما

ریاست دانشکده

 

 

رئیس دانشکده

آقای دکتر مهدی قمشی

شماره مستقیم: 06133330635

شماره نمابر: 06133365670

مسئول دفتر ریاست

آقای امین خیری

3200

مسئول دبیرخانه

خانم میترا فلاحی

شماره مستقیم: 06133364055

شماره داخلی: 3204

حسابدار

آقای غلام علایی

3208

کارپرداز

آقای مهدی حردانی

3209

مسئول خدمات

آقای حسن سلامات

3206

انباردار

آقای ابراهیم حسین زاده

3219

امین اموال

خانم ساناز نوا

3245

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر امیر سلطانی محمدی

شماره مستقیم: 06133330632

کارشناس آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

خانم فرزانه نبی ئی

۳۲۱۲

کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری)

خانم بیتا کهزادوند

۳۲۱۲

کارشناس تحصیلات تکمیلی (ارشد)

خانم معصومه کردانی

۳۲۱۱

کارشناس امور دانشجویی و حق التدریس

آقای علی بیت سیاح

۳۲۱۳

کارشناس امور دانشجویی

آقای یاشار مهرابی

۳۲۱۳

 

 

معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

خانم دکتر منا گلابی

3252

کارشناس پژوهشی

خانم مهسا یزدانی خوزانی

3203

مرکز کامپیوتر

آقای مهندس مهدی حردانی

3209

 

 

گروه های آموزشی

مسئول دفتر گروه های آموزشی

خانم ساناز نوا

شماره مستقیم: 06133331066

شماره داخلی:3245

گروه آبیاری و زهکشی

مدیر گروه: دکتر سعید برومندنسب

3237

دکتر عبدعلی ناصری 

3238

دکتر محمد الباجی

3236

دکتر منا گلابی

3252

دکتر عبدالرحیم هوشمند

3228

دکتر امیر سلطانی محمدی

3239

آزمایشگاه تحقیقات آب و خاک

آزمایشگاه زهکشی

آزمایشگاه پمپ

خانم مهندس اعظم بزاز

3247

آزمایشگاه کیفیت آب

خانم مهندس بهارک افتخار

3243

گروه سازه های آبی

مدیر گروه: دکتر جواداحدیان

3241

دکتر مهدی زینی وند

3222

دکتر سید محمود کاشفی پور

3223

دکتر مهدی قمشی

3224

دکتر محمود شفاعی بجستان

3226

دکتر سید محسن سجادی

3225

دکتر احمد فتحی

3227

دکتر محمد بهرامی یاراحمدی

دکتر مهدی دریایی

3244

آزمایشگاه هیدرولیک و مدلهای فیزیکی

آقای مهندس علی حزباوی

3205

آزمایشگاه نقشه برداری و مکانیک خاک

آقای مهندس ناصر قسوری

3230

گروه هیدرولوژی و منابع آّب

مدیر گروه: دکتر حیدر زارعی

3256

دکتر علی محمد آخوندعلی

3251

دکتر فریدون رادمنش

دکتر فرشاد احمدی

3253

دکتر محمدرضا شریفی

3240

دکتر محمدامین مداح

3227

آزمایشگاه هواشناسی و مدلهای هیدرولوژیکی

آقای مهندس حمید پارسایی منش

3255

گروه مهندسی محیط زیست

مدیر گروه: دکتر پروانه تیشه زن

3242

دکتر لاله دیوبند

3238

 

 

کتابخانه

 

 

 

کتابخانه

خانم آتوسا کوچک

رئیس کتابخانه

3207

خانم بهاره بهداری

کتابدار

 

 

دفتر مجله علوم و مهندسی آبیاری

 

 

 

خانم ندا یزدانی خوزانی

کارشناس دفتر مجله علوم و مهندسی آبیاری

شماره مستقیم: 06133330622

شماره داخلی: 3254

 

 

دفترچه تلفن