ارتباط با ما

ریاست دانشکده

 

 

رئیس دانشکده

آقای دکتر مهدی قمشی

به دلیل انتقال به ساختمان جدید، در حال حاضر خط های مستقیم در دسترس نیست.

مسئول دفتر ریاست

خانم میترا فلاحی

9332

مسئول دبیرخانه

خانم میترا فلاحی

9332

حسابدار

آقای غلام علایی

9337

کارپرداز

آقای مهدی حردانی

3209

مسئول خدمات

آقای حسن سلامات

3206

انباردار

خانم میترا فلاحی

9332

امین اموال

خانم ساناز نوا

9338

 

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر امیر سلطانی محمدی

شماره مستقیم: 06133226634

کارشناس آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

خانم فروغ السادات سیف السادات

۳۲۱۲

کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری)

خانم بیتا کهزادوند

۳۲۱۱

کارشناس تحصیلات تکمیلی (ارشد)

خانم معصومه کردانی

۳۲۱۱

کارشناس آموزش-امور دانشجویان شبانه و حق التدریس اساتید

آقای علی بیت سیاح

۳۲۱۳

مسئول امور اساتید و کلاس ها

آقای یاشار مهرابی

۳۲۱۳

 

 

معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

معاونت پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

خانم دکتر منا گلابی

-

کارشناس پژوهشی

خانم مهسا یزدانی خوزانی

9327

مرکز کامپیوتر

آقای مهندس مهدی حردانی

3209

 

 

گروه های آموزشی

مسئول دفتر گروه های آموزشی

خانم ساناز نوا

9338

گروه آبیاری و زهکشی

مدیر گروه: دکتر سعید برومندنسب

9331

دکتر عبدعلی ناصری 

-

دکتر محمد الباجی

3236

دکتر منا گلابی

-

دکتر عبدالرحیم هوشمند

9334

دکتر امیر سلطانی محمدی

3239

آزمایشگاه تحقیقات آب و خاک

آزمایشگاه زهکشی

آزمایشگاه پمپ

خانم مهندس اعظم بزاز

3247

آزمایشگاه کیفیت آب

خانم مهندس بهارک افتخار

3243

گروه سازه های آبی

مدیر گروه: دکتر جواداحدیان

-

دکتر مهدی زینی وند

-

دکتر سید محمود کاشفی پور

-

دکتر مهدی قمشی

9336

دکتر محمود شفاعی بجستان

-

دکتر سید محسن سجادی

-

دکتر احمد فتحی

-

دکتر محمد بهرامی یاراحمدی

-

دکتر مهدی دریایی -
دکتر محمدرضا زایری -
دکتر عباس پارسایی -

آزمایشگاه هیدرولیک و مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی

آقای مهندس امین خیری

3205

آزمایشگاه نقشه برداری و مکانیک خاک

آقای مهندس ناصر قسوری

3230

گروه هیدرولوژی و منابع آّب

مدیر گروه: دکتر حیدر زارعی

3256

دکتر علی محمد آخوندعلی

-

دکتر فریدون رادمنش

-

دکتر فرشاد احمدی حورمغان -

دکتر محمدرضا شریفی

-

دکتر محمدامین مداح

-

آزمایشگاه هواشناسی و مدلهای هیدرولوژیکی

آقای مهندس حمید پارسایی منش

3255

گروه مهندسی محیط زیست

مدیر گروه: دکتر پروانه تیشه زن

-

دکتر لاله دیوبند

-
دکتر احمد فتحی -
دکتر حمید عبدل آبادی -
 

 

کتابخانه

 

 

 

کتابخانه

خانم آتوسا کوچک

رئیس کتابخانه

3207

خانم بهاره بهداری

کتابدار

 

 

دفتر مجله علوم و مهندسی آبیاری

 

 

 

خانم ندا یزدانی خوزانی

کارشناس دفتر مجله علوم و مهندسی آبیاری

شماره تلفن همراه ویژه دفتر مجله:09046305648

 

 

دفترچه تلفن