اهداف قطب

 

هدف اصلی قطب علمی نهایتاً محور قرار گرفتن گروه آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان کانون اصلی تحقیقات در زمینه­ های مختلف شبکه و سیستم ­های آبیاری و زهکشی می­ باشد ولیکن بخش مهم اهداف قطب بشرح زیر می­ تواند لیست شود:

1-    انجام طرح ­های تحقیقاتی مختلف در جهت شناخت و علاج بخشی مسائل و مشکلات مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال تجارب و نتایج حاصله به مسئولین، کارشناسان و دست­ اندرکاران در سراسر کشور.

2-  فراهم نمودن امکانات آشنائی اعضاء هیأت علمی قطب با تازه­ ترین یافته­ های علمی از طریق شرکت در سمینارها و کنفرانس­ ها، کارگاه­ های آموزشی، دوره­ های کوتاه مدت داخلی و خارجی.

3-  درگیر نمودن دانشجویان دکترا و کارشناسی ­ارشد در مسائل تحقیقاتی روز و آشنا نمودن آنان با مسائل و مشکلات و نیازهای تحقیقاتی کشور و ارتقاء دانش آنان از طریق تشویق و حمایت آنان در شرکت در کنفرانس­ ها و محافل علمی داخلی و خارجی و کمک به اعزام دانشجویان دکترا به خارج از کشور برای دوره 6 ماهه جهت ارتقاء دانش آنان در جهت تکمیل پایان ­نامه­ های تحقیقاتی خود.

4-  تلاش برای ایجاد ارتباط با محافل و مراکز تحقیقاتی بین­المللی از طریق برگزاری سمینارها و کارگاه­ های آموزشی بین ­المللی، انجام طرح ­های تحقیقاتی مشترک و راه اندازی دوره های مشترک کارشناسی ارشد و دکترا (در حال مذاکره با دانشگاه های کاردیف در انگلستان،  مک گیل کانادا، واخنینگن هلند، پیزا ایتالیا و دانشگاه های منطقه بلاخص عراق) .

5-  تکمیل و توسعة امکانات آموزشی و تحقیقاتی مناسب در قطب به کمک بودجه قطب، بودجه ­های جاری گروه، بودجه ­های ارزی دانشگاه، بودجه حاصل از طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی با سازمان ­ها و نهایتاً کمک ­های سازمان­ های دولتی و غیردولتی.

6-  نظر به این­که بزرگترین طرح­ های کشاورزی انجام شده و یا در حال انجام در استان خوزستان بوده و مسائل پیچیده ­ای در ارتباط با  شبکه های کشاورزی و تالاب ها ضرورت ایجاد ارتباط هرچه بیشتر با مراکز تحقیقاتی و اجرائی داخل کشور به منظور شناخت بیشتر مسائل و مشکلات ایجاب می­ نماید و در این رابطه برگزاری طرح­ های تحقیقاتی مشترک، مبادله اطلاعات و ... از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است.

7-  تحقیقات پایه ­ای در ارتباط با شبکه ­ها و سیستم­ های آبیاری و زهکشی و توسعه علم در این راستا، به طور مثال تحقیقات بیشتر روی روش ­های نوین آبیاری، سازه های آبی در شبکه ها و...

8-  از جمله طرح­ های بزرگ و مطرح ساماندهی طرح بزرگ زیر مجموعه سد و رودخانه مارون، رودخانه جراحی تا تالاب شادگان. در حال حاضر این طرح تحقیقاتی بزرگ که بخش کامل شبکه های آبیاری و زهکشی مارون را در بر می گیرد، با حمایت سازمان آب و برق خوزستان انجام پذیرد.