سرفصل ها

سرفصل ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سرفصل دروس رشته علوم و مهندسی آب در مقطع تحصیلات تکمیلی دانلود (20,293.7k)
سرفصل دروس رشته مهندسی عمران در مقطع تحصیلات تکمیلی دانلود (15,783.3k)
سرفصل دروس کارشناسی رشته علوم و مهندسی آب دانلود (12,875.8k)

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه اجرایی دانشجویان دکتری ورودی سال 1398 و پس از آن دانلود (397.5k)
دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی دانلود (959.0k)
معادل سازی دانلود (62.2k)
شیوه نامه کارشناسی ارشد آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانلود (286.6k)
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود (280.6k)
شیوه نامه ی اجرایی دوره های دکتری تخصصی ورودی 1395 و پس از آن دانلود (267.7k)
شیوه نامه ی اجرایی دوره های دکتری تخصصی ورودی 98-97 و پس از آن دانلود (193.7k)
اصلاحیه ی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانلود (1,219.4k)
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانلود (376.4k)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانلود (1,198.8k)
آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) ویژه دانشگاه های سطح یک و دو دانلود (1,609.6k)

آیین نامه های کارشناسی

آیین نامه های کارشناسی