فرم ها و آیین نامه های معاونت پژوهشی

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای تصویری ثبت مقالات در سامانه RMS دانلود (1,613.4k)
بسیار مهم - تعیین وضعیت پروپوزال های دانشجویی مبتنی بر ماموریت های پژوهشی دانشگاه دانلود (160.6k)
فهرست مجلات JCR - منتشر شده در ژوئن 2019 دانلود (4,807.4k)
شیوه نگارش بخش تقدیر و تشکر مقالات دانلود (162.0k)
لیست دسته بندی شده ی مجلات معتبر JCR دانلود (681.5k)
آیین نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب با برنامه windows photo viewer باز شود. دانلود (2,330.0k)
ثبت اختراع در خارج از کشور دانلود (4,617.1k)
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در جامعه و صنعت دانلود (1,420.3k)
بروشور معرفی طرح تاپ دانلود (1,313.6k)

فرم های مربوط به اعضاء هیأت علمی

فرم های مربوط به اعضاء هیأت علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اظهارنامه 30 درصد گرنت دانلود (12.5k)
صورت وضعیت پژوهانه سا 1402 دانلود (12.8k)
فرم هزینه کرد پژوهانه - 1402 دانلود (15.6k)
فرم حق الزحمه پرسنلی برای هزینه کرد پژوهانه دانلود (16.0k)
فرم الف- تالیف یا ترجمه کتاب دانلود (16.9k)
فرم الف دانلود (194.7k)

فرم های مربوط به امور دانشجویان

فرم های مربوط به امور دانشجویان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برگه ی تأییدیه ی فرم های بهره مندی از امکانات بنیاد ملی نخبگان دانلود (16.3k)