مجله

معرفی مجله

 

سپاس و ستایش پروردگار متعال که بر ما منت گذاشت تا با همت و پشتکار اعضاء‌ هیأت تحریریه، کارکنان مجله، همکاری داوران و ویراستاران، مجله علمی و پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری با خرسندی فراوان به علاقه­مندان علوم مهندسی آب تقدیم گردد.

مجله علمی کشاورزی، اولین نشریه علمی – پژوهشی دانشکده کشاورزی اهواز می باشد که از خرداد ماه 1354 در دانشگاه شهید چمران (جندی شاپور) منتشر شده است. در راستای سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تخصصی کردن مجلات علمی و با تصویب دفتر کمیسیون نشریات علمی کشور، مجوز انتشار نشریه علمی – پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری در سال 1388 صادر گردید.

هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری امیدوار است که همکاران محترم در کلیه مراکز علمی و پژوهشی با ارسال مقالات ارزنده علمی و کاربردی خود در تخصص­های مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط زیست آبی، آبخیزداری، آب- هواشناسی (هیدرومتئورولوژی)، هیدرولوژی، آب های زیرزمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته به آنها، با این مجله همکاری نموده و در فراهم ساختن زمینه ­ی استمرار و پیوستگی چاپ و انتشار مجله و ارائه خدمات بیشتر و ارزنده تر در نشر علوم مهندسی آب و آبیاری ما را همراهی نمایند.


 


 

 

مشخصات مجله

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تصویر

سعید برومندنسب

مدیر مسؤول

سیدمحمود کاشفی پور

سردبیر

مهدی دریایی

مدیر داخلی و اجرایی

ندا یزدانی خوزانی

کارشناس نشریه

 

   

هیأت تحریریه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

علی­ محمد آخوندعلی

استاد

هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

منوچهر حیدرپور

استاد

آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

شاهرخ زندپارسا

استاد

آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

مهدی قمشی

استاد

سازه ­های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحمود کاشفی پور

استاد

سازه­ های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالمجید لیاقت

استاد

آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

محمد محمودیان شوشتری

استاد

عمران آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

عبدعلی ناصری

استاد

آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

استفانو پالیارا استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیزا، ایتالیا
لای سای هین دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا، مالزی
رضا احمدیان دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاردیف، انگلستان
هانک ریتزما دانشیار گروه مدیریت منابع آب، گروه علوم محیط زیست،دانشگاه واگنینگن و پژوهش، هلند

 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز ـ دانشکده مهندسی علوم آب

ویراستار: دکتر پروانه تیشه زن، دکتر محمدرضا شریفی، دکتر محمد بهرامی یاراحمدی

کلیه مکاتبات از طریق سردبیر مجله به نشانی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده

 مهندسی علوم آب ـ دفتر مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری تلفن مستقیم

شماره تلفن همراه: 09046305648 (این شماره تلفن همراه صرفاً برای پیگیری امور مقالات است و برای پیگیری امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا سایر امور، امکان پاسخگویی وجود ندارد)

این مجله در سایت  http://jise.scu.ac.ir نمایه می شود.

 نشانی پست الکترونیکی:    JISE.Water@scu.ac.ir  و JISE.Water@yahoo.com