معرفی و تاریخچه مرکز پژوهشی زهکشی

 

اکثر اراضی استان خوزستان از مشکلات شوری که منجر به کاهش تولیدات کشاورزی می شود، رنج می­ برند. بنابراین، برای اصلاح این اراضی و افزایش تولید محصولات زراعی، نصب سیستم زهکشی الزامی است. مرکز پژوهشی زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز، با هدف انجام تحقیقات کاربردی که منجر به سیستم­ های کم هزینه و کارآمد زهکشی می­ شود، تاسیس گردید. بدین منظور لازم است این مرکز به­ شکل مداوم بر ارتقا روش­ های طراحی و اجرا تا تحقق هدف نهایی تمرکز نماید.  این مرکز می تواند به­ عنوان پنجره­ ای برای به کارگیری فناوری­ های مدرن در پروژه­ش های زهکشی البته بعد از آزمایش آن­ ها و در بعضی از حالات، بعد از بومی سازی آن­ها با توجه به شرایط محلی، درآید.

موافقت با تشکیل این مرکز در دو گروه زهکشی سطحی و زهکشی زیرزمینی در تاریخ 24 تیر سال 1392 از طرف وزرارت علوم تحقیقات فناوری به دانشگاه شهید چمران ابلاغ گردید. فلوچارت سازمانی مرکز پژوهشی زیر به شکل زیر می­باشد.

 

از آن تاریخ تاکنون فعالیت­ هایی در راستای تجهیز ایستگاه شماره 1 تحقیقاتی توسط شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی صورت گرفته است. از جمله آن­ها:

  • احداث شبکه آبیاری و زهکشی در سطح 180 هکتار
  • احداث فضای اداری و آزمایشگاهی در مجاورت این اراضی

مأموریت گروه زهکشی سطحی مرکز پژوهی زهکشی

متمرکز نمودن تحقیقات زهکشی سطحی در زمینه ابعاد انهار روباز، مدیریت و کنترل علف­ های هرز، زهکشی کنترل شده، ارائه راهکارهای مدیریتی برای جمع آوری و دفع زه آب­ها و کلیه مسائل اجرائی و بهره برداری از زهکش­ های سطحی

مأموریت گروه زهکشی زیرزمینی مرکز پژوهی زهکشی

برنامه ریزی و هدایت تحقیقات زهکشی زیر زمینی در زمینه فاصله، عمق، شیب نصب زهکش ­ها، ارزیابی سیستم های زهکشی اجرا شده، بررسی استفاده از فیلتر های مصنوعی و معدنی، و تمامی مسائل مرتبط به زهکشی زیرزمینی.