معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعلی

نام و نام خانوادگی: مهدی زینی وند

مدرک تحصیلی: دکتری سازه های آبی

مرتبه علمی: استادیار

سال تولد: 1361

دوره معاونت: از دی 1401 تاکنون 

شماره تماس: 9378

پست الکترونیکی: m.zeinivand@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی