مجله علوم و مهندسی آبیاری

مشخصات مجله علوم و مهندسی آبیاری

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

تصویر نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

 

تصویر

سعید برومندنسب

مدیر مسؤول

9380

 

سید محمود کاشفی پور

سردبیر

9325

مهدی دریایی

مدیر داخلی و اجرایی

9331

ندا یزدانی خوزانی

کارشناس نشریه

9339

33226722

 

   

هیأت تحریریه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

علی­ محمد آخوندعلی

استاد

هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

منوچهر حیدرپور

استاد

آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

شاهرخ زندپارسا

استاد

آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

مهدی قمشی

استاد

سازه ­های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحمود کاشفی پور

استاد

سازه­ های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالمجید لیاقت

استاد

آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

علی حسین زاده  دلیر

استاد

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

عبدعلی ناصری

استاد

آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

استفانو پالیارا استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیزا، ایتالیا
لای سای هین دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا، مالزی
رضا احمدیان دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاردیف، انگلستان
هانک ریتزما دانشیار گروه مدیریت منابع آب، گروه علوم محیط زیست،دانشگاه واگنینگن و پژوهش، هلند

 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز ـ دانشکده مهندسی علوم آب

خواهشمند است کلیه مکاتبات از طریق سردبیر مجله به نشانی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ـ دفتر مجله علمی علوم و مهندسی آبیاری و با شماره تلفن همراه 09046305648 انجام شود. این شماره تلفن همراه، صرفاً برای پیگیری امور مقالات در مجله علوم و مهندسی آبیاری است و در زمینه مسائل آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا سایر امور، امکان پاسخگویی وجود ندارد.
 

برای مشاهده جزئیات کامل مشخصات و وضعیت مجله، به آدرس  http://jise.scu.ac.ir مراجعه بفرمایید.

 نشانی پست الکترونیکی:    JISE.Water@scu.ac.ir  و JISE.Water@yahoo.com