کارکنان آموزش

 

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس تصویر
فروغ السادات سیف السادات کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست کارشناس آموزشی 9324
بیتا کهزادوند کارشناسی ادبیات فارسی کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری) 9324
معصومه کردانی کارشناسی الهیات کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 9324
علی بیت سیاح کارشناسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات کارشناس آموزش-امور دانشجویان شبانه و حق التدریس اساتید 9325
یاشار مهرابی کارشناسی ارشد علوم سیاسی مسئول امور اساتید و کلاس ها 9325