گروه هیدرولوژی و منابع آب

گروه هیدرولوژی و منابع آب از سال 1382 به صورت یک گروه مستقل در دانشکده مهندسی علوم آب با هدف تربیت دانشجویان و متخصصان مطلع و آگاه در زمینه هیدرولوژی و منابع آب  فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه در دو مقطع آموزشی کارشناسی‌ارشد و دکتری فعالیت می‌کند. دانش‌آموختگان این گروه علاوه بر داشتن توانایی‌های تخصصی و علمی، در سازمان­ها و صنایع بزرگ کشور مشغول فعالیت می­ باشند. هدایت این گروه را از بدو استقلال دانشکده مهندسی علوم آب تاکنون به ترتیب دکتر فریدون رادمنش و دکتر علی محمد آخوندعلی  به عهده داشته و دارند.