اعضای هیات علمی

علی محمد آخوندعلی

علی محمد آخوندعلی

علی محمد آخوندعلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3364697
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیررضا بازگیری برآورد نیاز آبی زیست محیطی تالاب هورالعظیم با تکیه بر بیلان هیدرولوژیکی کارشناسی ارشد 1401/11/30
اسماعیل حصاری ارزیابی اثربخشی روش‌های توسعه کم‌اثر بر میزان رواناب شهری نیشابور با استفاده از مدل SWMM کارشناسی ارشد 1402/07/26
محمدمهدی صاحبی ارزیابی عملکرد مدل SWAT با استفاده از داده های کاربری اراضی و جنس خاک جهانی و منطقه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز چهل چای) کارشناسی ارشد
سینا علی جانی اکتشاف آب زیرزمینی در پهنه کارستی شاهو – پاوه، شمال استان کرمانشاه با استفاده از GIS و ژئوالکتریک کارشناسی ارشد 1402/06/26
نوید موسی زاده کاربرد الگوریتم های تجزیه مد تجربی در برآورد جریان ورودی به مخزن سد (مطاله موردی: سد دز) کارشناسی ارشد 1402/06/26
شیما ابراهیمی اصلاح شاخص های تعیین اقلیم دومارتن و آمبرژه متناسب با شرایط آب و هوایی ایران کارشناسی ارشد
ابلاغیان - آناهیتا بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی در ایران کارشناسی ارشد 1393/11/08
آرش آذری شبیه سازی- بهینه سازی چند منظوره برای مدیریت بهره برداری تلفیقی منابع آب در شرایط برهم کنش آبهای سطحی و زیرزمینی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: دشت دز) دکتری 1392/11/30
محمدحسین یارزاده دهکردی بررسی اثرات الگوی توزیع زمانی بارش در شبیه سازی هیدروگراف سیل کارشناسی ارشد 1391/12/23
میلاد اسدی بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب با استفاده از الگوریتم PSO (مطالعه موردی سد مارون) کارشناسی ارشد 1395/06/31
هادی اسماعیلی ارزیابی مدل‌های مختلف تلفات بارش در تخمین هیدروگراف سیل مطالعه موردی حضوه امامه کارشناسی ارشد 1387/01/01
حسن اسمعیلی گیساوندانی تحلیل منطقه‏ ای سیلاب با استفاده از الگوریتم طبقه بندی درختی M5 و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1395/06/31
علی یاوری پور استخراج الگوهای رطوبتی ناشی از کاربرد عمودی لوله‌های تراوا درخاک‌های متوسط بافت کارشناسی ارشد 1384/01/01
رحیم اورند ارزیابی یکپارچه سیستم منابع آب با استفاده از چارچوب حسابداری آب در محدوده دارای تنش آبی سد کرخه دکتری
محمد باقریان مرزونی ارزیابی قدرت خودپالایی رودخانه کارون به کمک نتایج حاصل از شبیه سازی با مدل Qual2k (مطالعه موردی : حد فاصل ملاثانی تا فارسیات) کارشناسی ارشد 1392/11/28
بانشی-مهدی بهینه‌سازی شبکه ایستگاه‌های باران‌سنجی با استفاده از روشهای زمین آماری (مطالعه موردی: حوضه آبریز بختگان- مهارلو) کارشناسی ارشد 1393/04/02
امیر پورحقی کاربرد روش‌های سری زمانی، شبکه عصبی و رگرسیون در پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد دز کارشناسی ارشد 1392/06/30
امیر پورحقی پایش و پردازش اطلاعات کیفی رودخانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: رودخانه کارون، حد فاصل بند قیر تا ملاثانی) دکتری 1397/07/11
محسن پوررضابیلندی تاثیر متقابل سیلاب- مرفولوژی در رودخانه‌ها(مطالعه موردی) رودخانه کارون بزرگ کارشناسی ارشد 1386/01/01
محسن پوررضا بیلندی تحلیل عدم قطعیت در برآورد پارامترهای مدل بارش- رواناب با کمک الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکف دکتری 1391/04/21
ساناز پورستارتوپراق قلعه محاسبه و ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ی کارون از ملاثانی تا دارخوین کارشناسی ارشد
محمد تقی پور بسط توزیع های احتمالاتی سیلاب برای رودخانه های فاقد آمار (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز) کارشناسی ارشد 1397/12/08
مهدی جامعی شبیه سازی فرسایش خاک با استفاده از داده های بندهای متوالی(مطالعه موردی؛ منطقه شهیون دزفول ) کارشناسی ارشد 1394/11/05
محمد جاویدانه تشدید نرخ تبخیر و تقطیر با استفاده از یک مدل فیزیکی هیدرولوژیکی کارشناسی ارشد 1394/11/05
مصطفی جلالی مکانیابی مناطق مناسب ذخیره سیلاب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز کرخه سفلی) کارشناسی ارشد 1399/06/31
عبداله حسین پور تعیین سهم عوامل مؤثر در بیلان آبی حوضه دریاچه ارومیه دکتری 1399/11/28
عطیه حسینی زاده امکان سنجی اثر تغییر اقلیم آتی بر منابع آب زیرزمینی با در نظر گرفتن منابع عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1392/11/19
بهزاد حصاری بررسی اثرات هیدرولوژیکی بالادستی /پائین دستی توسعه آبیاری تکمیلی مناطق دیم در حوضه کرخه دکتری 1391/11/04
کاظم حمادی تلفیق روش‌های هیدرولوژی و منابع آب در مدیریت سیلاب مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه الله دکتری 1387/01/01
حدیث خادمی ارزیابی عدم قطعیت جریان های سیلابی در شرایط تغییر اقلیم آتی– حوضه رودخانه خرم آباد کارشناسی ارشد 1393/11/08
راضی خلف تفکیک اثرات اقلیمی و انسانی بر تغییر رژیم رودخانه از طریق طبیعی‌سازی جریان(مطالعه موردی: کارون بزرگ) دکتری 1401/11/30
دادرسی سبزوار-ابوالقاسم توسعه مدل توزیعی رطوبت خاک با استفاده از داده های دور سنجی دکتری 1394/11/07
عادل دحیماوی ارزیابی حکمرانی نظامهای بهره برداری از منابع آب کشاورزی استان خوزستان با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها دکتری 1397/10/03
هما رزم خواه کاهش عدم قطعیت مدلسازی بارش – رواناب با اعمال مدل تلفات SMA و همبستگی مکانی بارش دکتری 1392/11/29
حسن رضایی صدر تعیین تغییرات مکانی- زمانی بارندگی و رابطه آن با پاسخ خطی و غیرخطی فرایند بارش-رواناب در حوضه های کوهستانی دکتری 1391/04/21
محمد رضای نظرزاده بهینه سازی عملکرد سدهای مخزنی در کنترل سیلاب با تأکید بر عدم قطعیت پیش بینی دکتری 1400/03/12
مجتبی رفیعی توسعه مدل فازی شبیه سازی- بهینه سازی برای تخصیص بار آلودگی در پیکره آبی دکتری 1393/02/03
نسیم رمضانی شبیه سازی توام جریان و پارامترهای کیفی با استفاده از مدلهای ریاضی (مطالعه موردی آب سامانه کارون در بالادست ملاثانی) کارشناسی ارشد 1391/07/26
حیدر زارعی تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی با استفاده از تکنیک های ایزوتوپی و ردیاب های و هیدروشیمیایی-حوضه کارستی مناطق نیمه خشک دکتری 1391/07/26
محمدحسین زیبایی استراتژیهای مدیریت تقاضای آب و حفاظت از منابع آب با تاکید بر اثر بازگشتی (مطالعه موردی: حوضه آبریز بختگان) دکتری 1398/04/11
امیر حسین زری بافان ارزیابی بازده حذف ترکیبات آروماتیک و فنولی، به دو روش اکسیداسیون پیشرفته و آنزیمی از منابع آب آشامیدنی. کارشناسی ارشد 1390/11/19
بهزاد زکی بهبود عملکرد مدل‌های پیش بینی باران- روانآب با تاکید بر کاهش عدم قطعیت (مطالعه موردی : حوضه آبریز بازفت) دکتری 1399/12/13
ابراهیم زلقی بهبود سیاست بهره برداری سد با رویکرد پیوند آب و انرژی دکتری 1399/11/15
رضا زمانی احمد محمودی بررسی کاربرد روش ترکیبی زمین آمار و شبکه های عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در میانیابی سطح آب زیرزمینی کارشناسی ارشد 1391/03/27
زمانی احمد محمودی - رضا تخصیص بهینه آب در شرایط سازگاری با تغییر اقلیم با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: سد جره) دکتری 1396/03/30
زمانی-ژاله تاثیر تغییرات بستر رودخانه ی جراحی بر سیلاب با استفاده از مقایسه منحنی های دبی-اشل (بازه رامشیر- گرگر) کارشناسی ارشد 1393/12/20
رضا ساکی پور بررسی کارایی برکه تثبیت تکمیلی بافل دار در حذف کلیفرم ها،ازت و فسفر از فاضلاب شهری (مطالعه موردی تصفیه خانه غرب اهواز) کارشناسی ارشد
میثم سالاری جزی برآورد ریسک سیلاب در ناحیه اندرکنشی جریان های جزر و مدی رودخانه دکتری 1391/11/04
حسام سید کابلی تعیین منحنیهای شدت-مدت-فراوانی تحت سطوح ریسک تاثیر تغییر اقلیم در دوره های آتی با در نظرگرفتن منابع عدم قطعیت دکتری 1391/06/29
حسام سید کابلی تاثیر مدل‌های تلفات در برآورد رواناب‌های سطحی مطالعه موردی حوضه کسیلیان کارشناسی ارشد 1387/01/01
کامران سلطانی بررسی راهکارهای مدیریتی بیلان آب زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود (مطالعه موردی دشت قروه) کارشناسی ارشد 1391/07/30
پریسا سلیمانی مقایسه روشهای ریز مقیاس نمایی لارس، فاکتور تغییرات و SDSM در پیش بینی دما و بارش ( منطقه مورد مطالعه: ایستگاه باغملک ) کارشناسی ارشد 1395/12/04
منصوره سلیمانی نژادبام اثر مقادیر مختلف مصرف PAC ، مدت زمان وسرعت اختلاط بر حذف کدورت از آب و آلومینیوم باقیمانده در آن (مطالعه موردی:رودخانه کارون) کارشناسی ارشد 1390/07/20
محمدرضا شریفی بررسی توزیع مکانی آب معادل برف با استفاده از روش‌های ترکیبی دکتری 1386/01/01
مریم شریف نیا استفاده از بارش ماهواره ای با تفکیک مکانی بهینه شده جهت بهبود شبیه سازی هیدروگراف سیل با مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز ایدنک) کارشناسی ارشد
صفورا شطی سهم احداث سد گتوند و توسعه زمین های کشاورزی بر شوری رودخانه کارون کارشناسی ارشد 1396/07/12
گودرز شکری بررسی بیلان آب زیر زمینی به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب (مطالعه موردی: دشت الشتر) کارشناسی ارشد 1392/11/29
سعید شکری کوچک ارزیابی جامع کاربرد توامان اطلاعات بارش و دمای ماهواره ای و مجموعه داده های باز تحلیل در شبیه سازی هیدرولوژیکی(مطالعه موردی: حوضه آبریز حله) دکتری 1399/06/31
علی شهبازی مدیریت سیستم منابع آب در شرایط خشکسالی به کمک پیش بینی گروهی جریان (ESP) و شاخص های خشکسالی دکتری 1392/11/30
فرید شهریاری بررسی تاثیر تغییرات دبی جریان بر پارامترهای کیفی رودخانه کارون با استفاده از مدل Qual2k (بازه ملاثانی تا فارسیات) کارشناسی ارشد 1389/10/29
روح الله صادقی راد تأثیر تطویل آمار در تخمین توزیع مکانی بارش با استفاده از روش های زمین آماری کارشناسی ارشد 1390/07/20
غلامعلی صدرا بررسی زمان تمرکز در حوزه میانی زاگرس (شمال دزفول) با تکنیک‌های تجربی و واسنجی روشهای موجود کارشناسی ارشد 1381/01/01
صف شکن بردجی-فرشید بهینه‌سازی و بهبود سیاست بهره‌برداری استاندارد(SOP) از مخزن چند منظوره تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: سد درودزن در استان فارس) دکتری 1396/10/20
جمال عباس پلنگی تعیین الگوهای پیشروی رطوبتی در خاک‌های شنی تحت منبع نقطه‌ای کارشناسی ارشد 1385/01/01
عبداللهی اسدابادی-سجاد تحلیل چند متغیره خصوصیات بارش و رواناب با استفاده از توابع مفصل دکتری 1396/07/05
سمانه عبدویس تأثیر تغییرات مرفولوژی رودخانه کارون بزرگ بر سیلاب‌های آن در منطقه عمومی اهواز کارشناسی ارشد 1384/01/01
امین عیدی پور ارزیابی کارایی پیش‌بینی همادی سیلاب در مدیریت مخزن سد دز دکتری 1401/11/30
امین عیدی پور ارزیابی مدل‌های هیدروگراف واحد لحظه‌ای و شبکه عصبی مصنوعی ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی: حوضه ابوالعباس) کارشناسی ارشد 1394/06/31
زهره عزیزی پور توسعه مدل نیمه توزیعی روندیابی تاخیری با استفاده از هیدروگراف واحد مصنوعی کارشناسی ارشد 1395/12/03
نسیم عسکر ی پور ارزیابی شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه زیتون کارمندی شهر اهواز با تأکید بر ورود رواناب های سطحی و ارائه راهکارهای مناسب کارشناسی ارشد 1392/11/30
زهرا عطایی کچویی محاسبه و ارزیابی جریان زیست محیطی به روش های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی (مطالعه موردی: رودخانه دز، حد فاصل بند انحرافی دز تارودخانه کارون) کارشناسی ارشد 1396/11/30
زهره علی پور ارزیابی سیستم استنتاجی فازی-عصبی تطبیقی و شبکه عصبی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی:دشت مهیار شمالی) کارشناسی ارشد 1391/07/29
خدیجه عینی ارزیابی مدل های ,MPSIAC EPM و FAO در برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب حوضه آبریز رودزرد، با استفاده از GIS کارشناسی ارشد 1390/07/27
علی فتاحی چقابگی ارزیابی اثرات تغییر پذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی بر پایداری آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت ماهیدشت) دکتری 1402/06/27
علی فتاحی نافچی تعیین سهم طرح های انتقال آب از سر شاخه های رودخانه کارون در کاهش دبی ورودی به مخزن سد کارون ۴ کارشناسی ارشد 1397/12/08
حسین فتحیان تحلیل عدم‌قطعیت در برآورد حداکثر سیلاب محتمل(PMF) به روشهای فازی و مونت کارلو زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: سد بختیاری) دکتری 1398/11/30
ناصر فرضی آسیب شناسی تخمین آورد ورودی و سیلاب طراحی سد های مخزنی و تاثیر آن بر بهره برداری (مطالعه موردی سد مخزنی گیلانغرب در استان کرمانشاه) دکتری 1402/06/29
فواد قادر مزی پهنه بندی و تهیه نقشه های کاربردی وضعیت پارامترهای مختلف شیمیائی آب آشامیدنی در شهرستان قروه و به کمک روشهای زمین آمار کارشناسی ارشد 1390/12/20
مریم کبوده مدل سازی آب زیرزمینی به منظور بررسی تاثیر تغذیه مصنوعی بر بیلان آن ( مطالعه موردی: دشت کوهدشت) کارشناسی ارشد 1394/11/27
مرجان کردانی ساماندهی رودخانه کارون با دو سناریو تعریض یا تعمیق رودخانه (مطالعه موردی: بازه ملاثانی تا پایین‌دست رودخانه کارون بزرگ) کارشناسی ارشد 1400/07/20
فاطمه کریمی صحنه سرایی تاثیر نقش مشارکت زیرحوضه ها در تولید سیلاب(مطالعه موردی: حوضه امامه) کارشناسی ارشد 1395/06/31
علیرضا کمال ارزیابی روشهای ریز مقیاس نمایی به منظور مکان یابی بارورسازی ابرها تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردیجنوب غرب ایران) دکتری 1398/08/11
علی رضا کیهانی تاثیر باران و رواناب بر تولید بار رسوبات معلق و بستر و تحلیل عدم‌ قطعیت با توابع کوپلا (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرج) دکتری 1399/11/29
مرجان کوهی زاده ارزیابی اثر سطوح رطوبتی خاک بر آستانه ی فرسایش بادی کانون های گرد و غبار جنوب استان خوزستان دکتری 1399/12/13
علی گرجی زاده کاربرد ترکیب بهینه داده های باران شبکه بندی شده در منابع آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز مارون) دکتری 1398/03/19
گرجی زاده-علی تعیین عدم قطعیت میزان تبخیر از مخازن سدهای بزرگ در دوره های آتی تحت شرایط تغییر اقلیم کارشناسی ارشد 1393/06/22
نیلوفر گلی بررسی اندرکنش خشکسالی و باد غالب بر پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی : استان خوزستان) کارشناسی ارشد
منا گلابی بین الگوهای پیشروی رطوبت در خاک‌های سبک (تپه‌های ماسه‌ای الباجی) به روش آبیاری کارشناسی ارشد 1383/01/01
لیلا گودرزی امکان سنجی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در محدوده اشترینان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 1391/07/19
بهزاد متشفع شبیه سازی بارش - رواناب در حوضه های آبریز با مدل روندیابی تأخیری اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبریزرودزرد) دکتری
متولی باشی نایینی-الهه تحلیل خصوصیات خشکسالی با در نظر گرفتن تغییر اقلیم با روش توابع مفصل(مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود) دکتری 1396/07/05
شهرام مرادی برنامه ریزی و مدلسازی توأمان کمی و کیفی منابع آب سطحی (مطالعه موردی: حوضه آبریز مارون - جراحی) دکتری 1398/11/30
سیداحمد مرتضاپور بررسی کاهش ظرفیت انتقال سیلاب رودخانه کارون تحت اثر تغییرات مورفولوژیکی بستر (مطالعه موردی: بازه ملاثانی تا فارسیات) کارشناسی ارشد 1399/12/11
یحیی میرزائی ارجنکی ارزیابی داده های بارش حاصله از رادار هواشناسی و کاربرد آنها در مدل بارش - رواناب(مطالعه موردی حوضه آبریز ابوالعباس) دکتری 1392/11/30
ملیحه مزین اثرات تغییر اقلیم بر جریانات کم آبی شاخه سزار رودخانه دز دکتری 1392/10/25
میلاد مطلب نژاد بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر فرآیندهای هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشکان) کارشناسی ارشد 1399/11/27
سیدزمان موسوی بهینه سازی بهره برداری کشت تلفیقی نیشکر و گیاهان زراعی در شرایط محدودیت آب با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی دکتری 1398/11/30
سیدمجید موسوی الگوی بهره برداری بهینه بهنگام مخزن با استفاده از برونداد مدل پیش بینی بلندمدت دینامیکی CFSv2 (مطالعه موردی حوضه آبریز سد دز) دکتری 1398/06/31
زینب نادری تأثیر توسعه کشاورزی بر ردپای آب و شاخص کمبود (دشت دزفول) دکتری
حسام ناصری نژاد شبیه سازی رطوبت خاک و پایش خشکسالی به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب در اراضی دیم (مطالعه موردی: حوزه آبریز خرم آباد) کارشناسی ارشد
شبنم نوروزپور بررسی تاثیر پدیده روانش بر آبنمودهای رواناب سطحی دکتری 1392/07/30
شماره تماس: 0611-3364697
پست الکترونیکی: