تاریخچه و معرفی قطب علمی بهسازی و نگهداری شبکه

 

قطب علمی بهسازی و نگهداری شبکه (با نام قبلی مدیریت بهره ­برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی) در سال ۱۳۷۹ در دانشکده مهندسی علوم آب تشکیل گردید و تاکنون توانسته سه دوره بسیار موفق قطب های علمی را پشت سر بگذارد. در حال حاضر این قطب علمی دارای ۱۰ نفر در هسته قطب که یک نفر از آنان از دانشگاه صنعتی اصفهان و دیگری از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دعوت قطب علمی را پذیرفته اند. قطب علمی مبهسازی و نگهداری شبکه از جمله قطب های علمی فعال کشور در بخش آب بوده است که در دوره دوم قطب های علمی و در سال ۱۳۸۷ به عنوان قطب علمی برتر انتخاب گردید.

با توجه به اهمیت منطقه از نظر توسعه و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، نقش قطب علمی، نقش کلیدی و اساسی خواهد بود. این قطب اهم فعالیت های تحقیقاتی خود را بر اساس مسائل و مشکلاتی که غالباً در طراحی و ساخت شبکه های جدید و همچنین بهره برداری از شبکه های تازه احداث شده مطرح می­شود بنا نهاده است. در دوره های اول تا سوم قطب های علمی تحقیقات زیادی براساس عملکرد سازه ها و سیستم های انتقال آب و زهکش ها انجام پذیرفت. این قطب علمی در دوره های اول تا سوم قطب های علمی کشور توانسته است ارتباط بسیار مستحکم تحقیقاتی با سازمان هایی چون سازمان آب و برق خوزستان برقرار نماید و تحقیقات مشترک زیادی را در ارتباط با نیازهای آن سازمان ها انجام دهد. برگزاری سمینارهای ملی و بین المللی، کارگاههای آموزشی دعوت از کارشناسان بزرگ خارجی از جمله پروفسور السون از دانمارک، پروفسور هاگر از سوئیس، پروفسور سروشیان از امریکا، پروفسور بارت شولز (رئیس مجله ICID) از هلند، پروفسور پاگلیارا از ایتالیا، پروفسور رجب رجب از انگلستان، پروفسور ریتزما از هلند، پروفسور باغچه چی از ترکیه و پروفسور محمد وهب از مرکز تحقیقات زهکشی مصر از جمله برنامه ها برای ارتباط با دانشمندان در زمینه آب دنیا بوده است.