مدیر مرکز

 

نام‌ و نام‌خانوادگی: عبدعلی ناصری

مدرک تحصیلی: دکتری آبیاری و زهکشی

مرتبه علمی: استاد

سال تولد: 1338

پست الکترونیکی: abdalinaseri@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی