مجله علوم و مهندسی آبیاری

معرفی مجله علوم و مهندسی آبیاری

 

سپاس و ستایش پروردگار متعال که بر ما منت گذاشت تا با همت و پشتکار اعضاء‌ هیأت تحریریه، کارکنان مجله، همکاری داوران و ویراستاران، مجله علمی و پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری با خرسندی فراوان به علاقه­مندان علوم مهندسی آب تقدیم گردد.

مجله علمی کشاورزی، اولین نشریه علمی – پژوهشی دانشکده کشاورزی اهواز می باشد که از خرداد ماه 1354 در دانشگاه شهید چمران (جندی شاپور) منتشر شده است. در راستای سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تخصصی کردن مجلات علمی و با تصویب دفتر کمیسیون نشریات علمی کشور، مجوز انتشار نشریه علمی – پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری در سال 1388 صادر گردید و اکنون تنها نشریه علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است که دارای رتبه الف در ارزیابی سالیانه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که سه سال متوالی موفق به کسب این رتبه شده است.

هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری امیدوار است که همکاران محترم در کلیه مراکز علمی و پژوهشی با ارسال مقالات ارزنده علمی و کاربردی خود در تخصص­های مهندسی آب، آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط زیست آبی، آبخیزداری، آب- هواشناسی (هیدرومتئورولوژی)، هیدرولوژی، آب های زیرزمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته به آنها، با این مجله همکاری نموده و در فراهم ساختن زمینه ­ی استمرار و پیوستگی چاپ و انتشار مجله و ارائه خدمات بیشتر و ارزنده تر در نشر علوم مهندسی آب و آبیاری ما را همراهی نمایند.