معاونت آموزشی

معاون آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر سلطانی محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری آبیاری و زهکشی

مرتبه علمی: دانشیار

سال تولد: ۱۳60

دوره معاونت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون

شماره داخلی: 3239

دورنگار: ۳۳۳۶۵۶۷۰

پست الکترونیکی: a.soltani@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

کارکنان آموزش

 

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس تصویر
فرزانه نبی ئی کارشناسی علوم اجتماعی کارشناس آموزشی 3212
بیتا کهزادوند کارشناسی ادبیات فارسی کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری) 3212
معصومه کردانی کارشناسی الهیات کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 3211
علی بیت سیاح کاردانی کامپیوتر مسئول امور دانشجویی و امتحانات 3213
  

 

 

فرم های آموزشی

کارشناسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم کارآموزی دانلود (1,490.8k)

تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود (219.3k)
فرم های دفاع از پایان نامه دکتری دانلود (225.4k)
فرم گزارش پیشرفت کار شش ماهه پایان نامه دکتری تخصصی دانلود (301.6k)
فرم تمدید سنوات - دکتری دانلود (64.5k)
فرم تمدید سنوات - کارشناسی ارشد دانلود (98.7k)
فرم پروپوزال دکتری دقت فرمایید که هنگام تکمیل اطلاعات، فرمت فرم الف و ب تغییر نکند یا اینکه دو صفحه ای نشوند. دانلود (83.5k)
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد دقت فرمایید که هنگام تکمیل اطلاعات، فرمت صفحه اول فرم تغییر نکند یا اینکه دو صفحه ای نشود. دانلود (86.5k)
اظهارنامه صحت و اصالت پایان نامه دانلود (18.3k)

آیین نامه ها

کارشناسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود

تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
Aeinanme Arshad Napeyvaste دانلود (345.1k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری دانلود (414.9k)

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دروس عمومی مقطع کارشناسی دانلود (165.3k)
تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم 9697 دانلود (113.8k)
برنامه_درسی_ارشد_و_دکتری_نیمسال96-97 جدید دانلود (274.1k)
برنامه_درسی_نیمسال_دوم_کارشناسی96-97 جدید دانلود (238.7k)
تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم 96-95 دانلود (89.9k)